Kirbla KÜ konteinerkatlamaja ehitus

Images: 

Teostasime riigihanke, mille raames viisime Kirbla kaks korteriühistu elamut taastuvale küttele. Katlamaja jaoks ehitasime ümber merekonteineri, sh katlaseadmete paigaldus konteinerisse, segamissõlmede ja elektripaigaldise teostus. Tegime konteinerkatlamaja aluspinna kaevetööd, tihendasime killustikuga, armeerisime, soojustasime ja valasime. Samuti teostasime majasisesed santehnilised tööd, paigaldasime akupaagid, ühendasime õlikatlaga, paigaldasime majade siseselt soojustrassid.

Paigaldtatud seadmed:pelletikatel RM-200B pneumaatilise küttepindade puhastuse ja suitsuventilaatoriga, automaatne katla tuhaeraldus, moodulpunker väline 30m, D'Alessandro põleti (võimsusvahemik 60-250kW), Pelltech pelletipõleti automaatika Lamda anduriga, pelletite etteandeteod, Mafa konteinerisisene vahepunker 320 ltr, moodulkorsten POLL d-200mm, tsirkulatsiooni pumbad BIRAL, 3-T ventiilid, ajamid ja automaatika ESBE, sulgarmatuur TIEMME.