Urvaste vallamaja küttesüsteemi ümberehitus pelletiküttele

Images: 

Urvaste vallamaja küttesüsteemi ümberehitus pelletiküttele.

Paigaldatavaks katlaks oli pelletitel töötav katel LUK-100 võimsusega 100 kW. Katla maksimaalne töötemperatuur on 95 °C ja maksimaalne töörõhk 2,5 bar. Põletiks kasutasime pelletipõletit PV 100, mille võimsus on seadistatav vahemikus 35…100 kW. Pelleti süütamine toimub automaatselt süütajaga. Katel on varustatud automaatse tuhaärastuse süsteemiga ja ohutuks tööks vajalike kaitseseadmetega. Katlaringi küttevee temperatuurideks on 80/60 °C. Katel on varustatud omaringipumbaga (3,44 m³/h; 25 kPa), mis peab tagama katlasse siseneval torul vee temperatuuri üle 60 °C, selleks et vältida kondensaadi tekkimist katlas. Pelletitelt töötav katel on varustatud automaatse küttepindade pneumaatilise tuhaärastussüsteemiga. Tuhaärastustigu transpordib tuha katla koldest tuhakasti, mis asub katla kõrval ja mille maht on 50 l. Tuhakast on valmistatud lehtmetallist ja kinnine ning ei kujuta endas tuleohtu. Tuhakasti eemaldus katla küljest käsitsi ja tühjendatakse samuti käsitsi. Katla ja põleti avariilise olukorra kohta saadetakse SMS-i teel häire mobiiltelefoni omanikule. Staatilise rõhu hoidmiseks paigaldasime uus membraanpaisupaagi mahutavusega 80 l. Põlemise intensiivsust ja katla vee temperatuuri reguleeritakse automaatselt pelleti ja õhu etteandmisega.