Harku aleviku katlamaja

Tellija: SW Energia OÜ
Kliendi profiil: Energia tarnija
Kasutatud kütus; niiskus: puiduhake ja turvas; 15–45%
Paigaldatud võimsus: 0,72MW
Asukoht: Harku, Eesti
Paigaldatud: 2019. aastal
Kirjeldus: tarnitud võtmega katlamaja, mille kütuselaadimine on 160m3 / h ja liikuva restiruum 200m3, liikuvate restidega biokütusekatel, suitsugaasisüsteem, torustik, automaatika ja hoone

Harku 0.72MW