Multitsüklonid

Multitsükloneid kasutatakse lenduva tuha, tahma ja muude tahkete ainete eraldamiseks tahkekütuse põletussüsteemide põlemisproduktidest (heitgaasidest). Neid kasutatakse nii käsitsi kui ka automaatselt töötavate katelde jaoks. Nende suurus valitakse sõltuvalt puhastatava heitgaasi kogusest, katla võimsusest ja kütuse niiskusesisaldusest. Multitsükloni põhjas on tuha kogumismahuti või rootorklapp, mille alla on paigaldatud tuhatransportöör (tigu- või kettkonveier). Multitsüklonid tarnitakse isoleerituna.

Multitsükloni tööpõhimõte

Multitsüklon on passiivne suitsugaaside puhastuselement, mis kasutab tsentrifugaaljõude osakeste eemaldamiseks suitsugaasivoolust. Multitsükloni põhi on punker, mille all on pöördklapp kogunenud tolmu evakueerimiseks tuhakruviks. Pöördventiili juhib raskeveokiga mootor.

Katlast väljuvates suitsugaasides olevate tahkete lendosade püüdmiseks on vajalik paigaldada multitsüklon. Multitsüklonsüklon MT-500 koosneb kuuest 1D-2D elemendist ja puhastab heitgaasid pelletikateldele ettenähtud tasemele. Peale multitsüklonit jääb suitsugaaside tolmusisalduseks < 300 mg/Nm3. Lubatud maksimaalne töötemperatuur on 250 ºC. Multitsüklon MT-500 ühendatakse vahetult katla suitsukäigu külge. Vahetult multitsükloni külge kinnitatakse suitsuimeja Karl Klein ENG 8-32, mille tööd juhib pelletipõleti PV 500 vastavalt alarõhule koldes. Kõik ühendused tuleb tihendada kas tihendi või kuumakindla silikoonmastiksiga. Multitsüklonsüklon MT-500 on hooldusvaba. Vastavalt vajadusele tuleb eemaldada tsüklonisse kogunenud lendtuhk. Mõõdud ja tööpõhimõte näidatud joonisel.

Eelised:

  • Usaldusväärne ja tõhus lahendus
  • Tugev disain
  • Suured hooldusluugid
  • Madalad hoolduskulud
  • Individuaalne lahendus vastavalt energiajaamale
Küsi lisainfot: