Väike-Maarja aleviku katlamaja

Tellija: Adven Eesti AS
Kliendi profiil: Energia tarnija
Kasutatud kütus; niiskus: puiduhake, koor ja turvas; 15–55%
Paigaldatud võimsus: 0,99 MW
Asukoht: Väike-Maarja, Eesti
Paigaldatud: 2018
Kirjeldus: tarnitud võtmega katlamaja, mille kütusepaak on 160m3 / h ja resti hoiuruum 200m3, liikuvate restidega biokütusekatel, suitsugaaside süsteem, torustik, automaatika ja hoone

Väike-Maarja 1MW