Helme aleviku konteinerkatlamaja

Tellija: SW Energia OÜ
Kliendi profiil: Energia tarnija
Kasutatud kütus; niiskus: puiduhake ja turvas; 15–45%
Paigaldatud võimsus: 0,5MW
Asukoht: Helme, Eesti
Paigaldatud: 2019. aastal
Kirjeldus: tarnitud võtmega mahuti katlamaja, kolimisresti hoidla 150m3, liikuvate restidega biokütusekatel, suitsugaaside süsteem, torustik, automaatika ja hoone

Helme 0.5MW