Pühalepa munitsipaalkatlamaja

Tellija: Pühalepa Vallavalitsus
Kliendi profiil: Vallavalitsus
Kasutatud kütus; niiskus: puiduhake ja turvas; 15–45%
Paigaldatud võimsus: 0,3MW
Asukoht: Hiiumaa, Eesti
Paigaldatud: 2018
Kirjeldus: tarnitud võtmega mahuti katlamaja koos kütuse käitlemise ja liikuva restihoidlaga 90m3, liikuva restiga soojaveeboiler, suitsugaaside süsteem, torustik, automaatika ja hoone

Pühalepa 0.3MW