Tamult AS konteinerkatlamaja

Tellija: Tamult AS
Kliendi profiil: Tootmisettevõte
Kasutatud kütus; niiskus: puiduhake ja turvas; 15–45%
Paigaldatud võimsus: 0,3MW
Asukoht: Konteinerite katlamaja
Paigaldatud: 2019. aastal
Kirjeldus: tarnitud mahuti katlamaja väikese liikuva resti hoidlaga 45 m3, liikuva resti soojaveeboiler, suitsugaaside süsteem, torustik, automaatika

Tamult AS (Fesma) 0.3MW