Tõrvandi aleviku katlamaja

Tellija: SW Energia OÜ
Kliendi profiil: Energia tarnija
Kasutatud kütus; niiskus: puiduhake ja turvas; 15–45%
Paigaldatud võimsus: 2 MW
Asukoht: Tõrvandi, Eesti
Paigaldatud: 2019. aastal
Kirjeldus: tarnitud võtmega katlamaja, mille kütuselaadimine on 200m3 / h ja liikuvate restide hoidla 500m3, liikuvate restidega biokütusekatel, suitsugaaside süsteem, torustik, automaatika ja hoone

Tõrvandi 2MW