Imavere aleviku katlamaja

Tellija: Järva Haldus AS
Kliendi profiil: Energia tarnija
Kasutatud kütus; niiskus: puiduhake ja turvas; 15–50%
Paigaldatud võimsus: 0,72MW
Asukoht: Imavere, Eesti
Paigaldatud: 2019. aastal
Kirjeldus: tarnitud võtmega katlamaja, liikuvate restidega biokütusekatel, suitsugaaside süsteem, torustik, automaatika ja hoone

Imavere 0.72MW