Vaida aleviku katlamaja

Tellija: Elveso AS
Kliendi profiil: Energia tarnija
Kasutatud kütus; niiskus: puiduhake ja turvas; 15–45%
Paigaldatud võimsus: 0,72MW
Asukoht: Vaida, Eesti
Paigaldatud: 2019. aastal
Kirjeldus: tarnitud võtmega katlamaja, mille kütuselaadimine on 200m3 / h ja kolimisresti hoidla 300m3, liikuvate restidega biokütusekatel, suitsugaaside süsteem, torustik, automaatika ja hoone

Vaida 0.72MW