Biokütuse ja konteinerkatlamajad

Biokütuse
katlamajad

Biofuel boiler houses

Biokütuse katlamajad võimsusega 0,3MW kuni 5MW. Rapla Metall projekteerib biokütuse katlamaja tehnoloogia vastavalt kliendi vajadustele ja objekti eripärale. Projekteerimine toimub koostöös ehituskonstruktsioonide projekteerimisega. Tehniline lahendus kooskõlastatakse kliendiga. Oma pikaaegsele kogemusele tuginedes leitakse töökindel, keskkonnasõbralik ja tänapäevastele nõuetele vastav tehnoloogiline lahendus. Katlamajast luuakse 3D mudel, mis tagab seadmete kokkusobivuse. Biokütuse katlamaja tehnoloogia tarnitakse eelnevalt tootmises kokkupanduna.

Loe lisaks: Biokütuse katlamajad

Biokütuse
konteinerkatlamajad

Container boiler houses

Biokütuse konteinerkatlamajad võimsusega 0,3 MW kuni 3 MW. Konteinerkatlamaja valmistamisel kasutatakse kas merekonteinerit või Rapla Metalli poolt välja töötatud spetsiaalset sandwich paneelidega konteinerlahendust. Konteinerkatlamajad on standardiseeritud lahendustega, kus on võimalik seadmeid vajadusel ümber paigutada. Konteinerkatlamajade mõõdud on välja töötatud lähtuvalt transpordivõimalustest. Biokütuse konteinerkatlamaja loob kliendile võimaluse hoida kokku katlamaja ehituskulusid ja loob paindliku võimaluse valides katlamaja asukohta.

Loe lisaks: Konteinerkatlamajad

Küsi lisainfot: