Liikuvate restidega biokütuse katlad

Rapla Metall toodab liikuvate restidega koldeid ja kuumaveekatlaid võimsusega 0,3MW kuni 5 MW. Liikuvate restidega kolded sobivad kokku kuumaveekatlaga, aurukatlaga või termaalõli katlaga. Kolle ja katel moodutavad ühtse terviku, samas valmistatakse kolle ja katel eraldi, mis tõstetakse kokku objektil. Liikuvate restidega katlad sobivad küttevee, auru või termaalõli küttesüsteemidele.

Biokütuse katelde Eelised

 • Kõrge kasutegur ja madalad saasteemissioonid
 • Tugev ja töökindel lahendus
 • Restide vesijahutus
 • Kütuse nivoo kontroll IR anduritega
 • Valatud ja laotud müüritis
 • Küttepindade automaatne puhastus
 • Madalad hoolduskulud
 • Usaldusväärne nominaalvõimsus arvestades erinevaid kasutatavaid kütuseid ja nende niiskusesisaldust
 • Pikk eluiga
 • Kiire ja lihtne paigaldus tänu standartiseeritud lahendusele

Biokütuse katelde tehniline kirjeldus

 • Horisontaalne soojaveekatel 6 bar 130 º vastab PED 2014/68 / EL-le
 • Liikuvate restidega põlemiskolle koos kütusesöötjaga
 • Liikuvate restide kroomi sisaldus minimaalselt 26%
 • Malmist küljeplaadid minimaalse kroomisisaldusega 26%
 • Primaarõhu eelsoojendus
 • Primaarõhu ventilaator koos sagedusmuunduriga
 • Sekundaarõhu ja suitsugaaside retsirkulatsiooni ventilaator koos sagedusmuunduriga
 • Retsirkulatsioon segatuna sekundaarõhuga
 • Primaar ja sekundaarõhukanalid ajamitega siibritega
 • IR-sensorid mis mõõdavad kütusekihti restide peal
 • Andurite ja kaamera jahutus
 • Primaarõhu ja sekundaarõhu eelsoojendus, millega jahutatakse kütusekolde isolatsiooni
 • Müüritis on valatud ja laotud šamot tellistega
 • Hüdrauliliselt liikuvad restid
 • Hüdrauliliselt liikuv restide alune tuhakraap automaatseks tuhaeralduseks koldest
 • Hüdraulika jaam restide ja tuhakraabi liigutamiseks
 • Hüdraulilised silindrid restide ja tuhakraabi liigutamiseks
 • Automaatne küttepindade puhastus
 • Veega seisvate ja liikuvate restide jahutus
 • Suured hooldusluugid

Kütus

 • Hakkepuit
 • Koor
 • Tükkturvas
 • Freesturba ja hakkpuidu segu
 • Puidugraanulid ja turbapelletid.
 • Kütuse niiskus 10–60%
 • Kütuse fraktsiooni suurus ≤ 50mm
Küsi lisainfot: