Biokütuse ladu

Rapla Metall OÜ toodetav punker on mõeldud hakke hoiustamiseks. Lisaks hakkele saab kütuseks kasutada pelletigraanuleid, vilja ja viljajääke ning höövlifreeslaastu.

Punker on pealt laetav, kinnine ja avatava kaanega. Kütuse laadimine toimub pealt. Kaas avatakse vintsiga. Kütuse lisamiseks on mugav kasutada näiteks frontaallaadurit. Punkriga on komplektis 4kW võimsusega hüdraulikajaam, hüdra silindrid ja automaatika.

Punkri põhjas on kraabid, mis pideval liikumisel viivad kütuse etteandeteole, mis omakorda liigutab selle põletisüsteemi. Punkril on automaatika, mis reguleerib kraapide- ja etteande tööd.

Vahepunker

Mahuti peab tagama peenestatud kütuse (saepuru, puidulaastude, -hakke ja tükkturvase) piisava salvestus/reserv mahu. Pärast määratud aega käivitub PLC (seadmete töid juhtiv programmeeritav kontroller) menüüs kütuse etteandmine vahepunkrisse, mis kestab kuni punkri ülaosas asuva roto-tasemeanduri aktiveerumiseni. Kütuse tigusissesöötaja, mis asub vahetult kütuse vahepunkri all, lükkab kütuse põletisse.

Mahuti koosneb punkrist, millesse on laagrite abil paigaldatud segamisratas. Punkri kaanel asub segamisratta ajam (reduktormootor). Kütuse söötmiseks dosaatoritesse ning nende kaudu põleti tigukonveierisse on punkri põhjas kaks kaelaga ava. Punkri küljel asub vaateluuk, mille kaudu saab jälgida kütuse taset punkris. Punkri peale on paigaldatud hooldusluuk. Mahuti kinnitamiseks paigalduskohas ja mahuti kõrguse reguleerimiseks on punkri korpuse külge keevitatud neli reguleeritavat jalga. Punkri tööpõhimõte seisneb selles, et kütus puistatakse punkrist kaela kaudu dosaatoritesse ning sealt tigukonveierile. Kütuseummistuse vältimiseks on punkrisse paigaldatud pöörlev segamisratas

Punkri külgedele on võimalik paigaldada ka tasemeandur (nt fotosilmad), selleks tuleb punkri korpusesse vajalikule kõrgusele lõigata avad. Avade asukoht ning mõõt sõltub tasemeanduri paigaldusviisist. Roto-tasemeandur on võimalik paigaldada punkri peale.

Küsi lisainfot: