Halupuu katlamajad võimsusega 150-500kw

Katel LUK-150, 200, 300, 500 on kolme toruga teraskatel ridaelamute, korterelamute, tootmis- ja munitsipaalhoonete kütmiseks. Katla kolle ja horisontaalsed suitsukäigud on valmistatud 76 mm tõmmatud terastorudest. Kütustena saab kasutada halupuud, kivisütt ja põleti lisamisel hakkepuitu, viljajääke, puidugraanulit, pelleteid, puit-ja turbabriketti, saepuru või höövellaastu. Kateldel on suured teenindusluugid ja mahukas põlemiskolle, mis tagavad mugava kütmise ja puhastamise. Lisavõimalusena pakume katlale turbulaatoreid, automaatset tuhaärastus-süsteemi ja pneumaatilist küttepindade puhastust. Katla ukse käelisust saab muuta. Katlakomplekt sisaldab termomanomeetrit, rõhurõhuklappi, ventilaatorit, konksu, harja.

Rapla Metalli katelde eeliseks on nende universaalsus kasutatava kütuse suhtes, mis võimaldab pakkuda kliendi vajadustest lähtuva parima küttesüsteemi terviklahenduse!

Katla tööpõhimõte

LUK – tüüpi terasest veekatel on ette nähtud sooja küttevee tootmiseks elamute ja tootmishoonete küttesüsteemides. Kõigis LUK –tüüpi kateldes kantakse põlemiskambris tekkinud soojus konvektsiooni teel põlemiskambri ja suitsukäikude seintele, mis omakorda katlavett soojendavad. Kuumad suitsugaasid läbivad koldest lahkudes alumised suitsutorud, puhastusukse süvendi, ülemised suitsutorud ja kogunevad lõpuks suitsusleppesse, moodustades nii kolm suitsukäiku. Optimaalne põlemine saavutatakse primaar- ja sekundaarõhu seadistamisega ning kütuse koguse muutmisega. Põlemise kvaliteeti saab hinnata visuaalselt või mõõtes gaasianalüsaatoriga suitsugaase.

Kasutatavad kütused

LUK tüüpi katlad on mõeldud erinevate tahkete kütuse põletamiseks. Katelde parima töö tagab alla 20% niiskusega tahkekütuse kasutamine. Eelkõige on mõeldud halupuu põletamiseks, kuid sobivad ka brikett ja kütteturvas ning põleti kasutamisel puiduhake, pellet, puidulaast ja viljajäägid.

Eelised

  • Töökindlus: läbimõeldud katla ehitus tagab pika kestvuse
  • Universaalsus: küttena saab kasutada halupuud, kivisüsi. Põleti lisamisel hakkepuitu, viljajääke, puidugraanulit, pelletit, puit- ja turbabriketti, saepuru ja höövellaastu
  • Kvaliteet: katla valmistamisel on kasutatud katlaterast ja jälgitud standardit EVS EN303-5:2012
  • Efektiivsus: kolm küttekäiku, mis tagavad kõrge kasuteguri ja madala suitsugaaside temperatuuri
  • Mugavus: suured teenindusluugid ja mahukas küttekolle, mis tagavad mugava kütmise ja lihtsa puhastamise
  • Paindlikkus: valmistame tellija soovidele kohandatud toote
  • Usaldusväärsus: oleme tootnud katlaid juba üle 20 aasta
  • Hooldus: kodumaise tootjana garanteerime oma toodete efektiivse toimimise aastast aastasse
  • Varuosad: kohene varuosade saadavus tagab toodete täieliku funktsionaalsuse
  • Universaalne küttesüsteem vastavalt kliendi vajadustele

Küsi lisainfot: